Hoạt động ngoài trời

Này thì kéo co, này thì thổi bong bóng xà phòng hay quan sát bạn ốc sên, những giờ hoạt động ngoài trời thật là thú vị phải không ạ 

Liên hệ với nhà trường